กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
มีดจะเสียก็เสียเพราะต๋าไม้ คนดีจะเสียก็เสียเพราะเหล้า

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: