กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
เม่าบินบนบ่หมป๊นปากอึ่ง

หมายความว่า:
คำถัดไป: