กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
มีดพร้าบ่หมั่นฝน มันจ้างเป๋นขี้เมี้ยง

หมายความว่า:
คำถัดไป: