กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
มีเงินซื้อจ๊าง บ่มีสตางค์ซื้อขอ

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: