กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
มีเงินคำไว้ บ่ใจ้สอย เต๋มก๋องเต้าดอย ไผบ่อวดอ้าง

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: