กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ไฟในอย่านำออก ไฟนอกอย่านำเข้า มันจ้างเอ่าไหม้ทีลูน

หมายความว่า:
คำถัดไป: