กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ไฟจะดับ เอาขี้ฝอยมาจอบ ไฟจะมอด เอาขี้ฝอยมาถม

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: