กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ฟั่งได้บ่ดีเอา เผาไหม้บ่ดีกิ๋น

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: