กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ฟ้อนบ่จ้าง ติแผ่นดินบ่เปียง

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: