กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ฟังกำเล่า บ่เต้าต๋าหัน นอนหลับฝันหัน บ่ควรดีเจื้อ

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: