กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ฟังกำเมีย จั่งเสียปี้น้อง ฟังกำปากกำป๊อง จั่งเสียเปื้อนบ้าน

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: