กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
พระเจ้าวัดตั๋วบ่ไหว้ ไปไหว้พระเจ้าวัดอื่น

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: