กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
พ่องอยู่ตางลุ่มไห้ บ่ดีอยู่บนต้นไม้ใคร่หัว

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: