กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ฝนบ่ตกบ่ฮู้เฮือนไฝฮั่ว ดังไฟไม้บั่วลุกตึงเปล๋วตึงควัน ฝนบ่ตกบ่ฮู้เฮือนไฝฮั่ว ไผดีไผชั่วเฮาบ่ได้อยู่กับเขา

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: