กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ฝนจะตกจะไปเจื้อใจ๋ดาว มีลูกสาวจะไปไว้ใจ๋มัน

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: