กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ฝนตกบ่ไคว่ใบไม้ ฝนขี้ไร้ตกมาเยี๊ยะหยัง

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: