กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ฝ้ายหึกตอบ่เข้า บ่าวเฒ่าสาวเฒ่า นั้นบ่มีไผเอา

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: