กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
เผื่อฮู้ปอวาย เผื่ออายปอเฒ่า เผื่อฮู้กำพระเจ้า ปอดีเข้าป่าเฮ้ว

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: