กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ไปไถนาลืมควาย

หมายความว่า:
คำถัดไป: