กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ปู๋หลายอยู่ฮูตื้น

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: