กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
เปิ้นหื้อดำน้ำ ว่าตั๋วข้าฟู เปิ้นหื้อจกฮู ว่าแขนตั๋วสั้น

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: