กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
เปิ้นว่าเสือ ตั๋วว่าพระเจ้า เปิ้นว่าบ่เลา ตั๋วว่างามล้ำ

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: