กลับ
ภาษาอังกฤษ คำว่า
Sanctimoniously

แปลว่า

คำถัดไป: