กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
งัวต่างเฟืองก็กิ๋นเฟือง

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย: 
คำถัดไป: