กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
เจ้าสอนอย่าเกี๊ยด

หมายความว่า: 
คำถัดไป: