กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
น้ำไหนเย็นปล๋าไหลข้อน น้ำไหนฮ้อนปล๋าป้ายไปตี้อื่น

หมายความว่า: 
คำถัดไป: