กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
เปอะเปิกนั้น น้ำหากปาเป๋น เอาน้ำใสเย็น ซ่วยเปอะจิ่งเสี้ยง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: