กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
เปอะเปิกนั้น น้ำหากปาเป๋น เอาน้ำใสเย็น ซ่วยเปอะจิ่งเสี้ยง

หมายความว่า:
คำถัดไป: