กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ผีค่ำบนคนค่ำลุ่ม

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย: 
คำถัดไป: