กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ฝนบ่ตกก็บ่หันฮ่องหล่อ บ่มืนต๋าผ่อมันก็บ่หัน

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: