กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
เอาลูกเปิ้นมาเลี้ยง เอาเมี่ยงเปิ้นมาอม

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: