กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
กำจ่มกำด่า นั้นเป๋นกำดี ถ้าฟังบ่ถี่ มันตึงบ่ม่วนหู

หมายความว่า: 
คำถัดไป: