กลับ
สุภาษิต คำว่า
อย่าเอาลูกเขามาเลี้ยง อย่าเอาเมี่ยงเขามาอม

หมายความว่า: 
คำถัดไป: