กลับ
คติสอนใจภาษาอีสาน คำว่า
คันได้กินลาบซิ้นอย่าลืมแจ่วแพวผัก ได้กินพาเงินพาคำ อย่าลืมกระเบียนฮ้าง

หมายความว่า:
คำถัดไป: