กลับ
คติสอนใจภาษาอีสาน คำว่า
คันเจ้าได้ขี่ซ้างกั้งฮ่มเป็นพระยา อย่าได้ลืมคนทุกข์ผู้ขี่ควายคอนกล้า

หมายความว่า:
คำถัดไป: