กลับ
คติสอนใจภาษาอีสาน คำว่า
กินแกงแข้คางกะแจปากบ่ลั่น กินกะท้างคางกระด้างปากบ่เป็นซั่นบ้อ

หมายความว่า:
คำถัดไป: