กลับ
คติสอนใจภาษาอีสาน คำว่า
เก้าสิฆ่าสิบสิฆ่าให้เอาแก่นคะยูงตี อย่าได้เอาบาลีต่อยตีตางฆ้อน

หมายความว่า:
คำถัดไป: