กลับ
คติสอนใจภาษาอีสาน คำว่า
กาบ่มักท่าน้ำสมุทรหลวงกะบ่ว่า กาบ่มักท่าน้ำกะตามถ้อนช่างกา

หมายความว่า:
คำถัดไป: