กลับ
คติสอนใจภาษาอีสาน คำว่า
คันเจ้าได้อยู่ยอดฟ้าผาสาทประดับมุข อย่าได้ลืมเฮียนทุกข์ผู้ขี่ควายคอนกล้า

หมายความว่า:
คำถัดไป: