กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
งัวเลือกหญ้านานตุ้ย

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: