กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
เงินคำอยู่ตี้ยาก ฮากไม้อยู่ตี้เลิ๊ก

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: