กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
จะกิ๋นก็ขี้จ๊ะ จะละก็เสียดาย

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: