กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
จะว่าก๋ำพร้า แม่ก็บ่ต๋าย จะว่าสบาย ป้อก็บ่อยู่บ้าน

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: