กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
จะไปเอาคนต๋าบอดมานำตาง จะไปเอาคนต๋าฟางมาแบกไม้แคร่

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: