กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
จะไปหวังน้ำห้วยหน้า น้ำฟ้าบ่ไหลลงฮอม

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: