กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
จะไปตี๋กล๋องแข่งฟ้า จะไปขี่ม้าแข่งตะวัน

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: