กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
จะจู๋งต้องไปก่อน จะส่อนต้องตวยหลัง

หมายความว่า:
คำถัดไป: