กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
จับใจ๋แฮ้ง บ่แจ้งใจ๋ก๋า จับใจ๋ครูบา บ่เปิงใจ๋พระหน้อย

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: