กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
จ๊างเฒ่าย่ำงวง ปล๋าตั๋วหลวงต๋ายน้ำตื้น

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: