กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
เจ้ามีเวียกมีก๋าร หื้อแล่นจ้วย

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: