กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
จุหมาหน้อยขึ้นดอย

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: